Podvojné účtovníctvo & Mzdy  & Dane & Reporting

VITAJTE V GMJ CONSULTING!

https://www.gmjconsulting.sk/
5 najväčších výhod finančného reportingu
 

O tom, prečo je finančný reporting dôležitý nie len pre veľké spoločnosti, ale aj pre tie malé sme si už čo to povedali. Dnes sa pozrieme na to, aké najväčšie benefity môže podnikateľ získať, ak sa finančným reportingom začne zaoberať a venuje mu kúsok svojho času a energie.

 

 

 

 

 

1 PREHĽAD
 

To, čo väčšine podnikateľov často chýba, aj keď o tom možno nie vždy vedia, je prehľad o firme ako takej. Ekonomická situácia vo Vašej firme sa neodzrkadľuje len od stavu peňažných prostriedkov na bankovom účte, ale zahŕňa omnoho viac faktorov, ktoré ovplyvnia tak zisk dosiahnutý na konci roka, ako aj odvody daní. Ak je podvojné účtovníctvo efektne doplnené aj o reporting, podnikateľ môže získať najlepší prehľad o tom ako jeho podnikanie prosperuje, kde sú jeho slabé miesta a kde je naopak zdroj jeho konkurenčnej sily.

 

 

2 RIZIKÁ A PRÍLEŽITOSTI

 

Ak už poznáte ekonomickú situáciu svojho podnikania, máte prehľad o svojich nákladoch, tržbách a výnosoch, vďaka pravidelnému reportingu ste schopný včas a promptne reagovať na zmeny na trhu. Nové obchodné príležitosti, či priestor na implementáciu nového produkty či služby na trh je často veľmi krátko časovo obmedzený a lepšie pripravená konkurencia Vás ľahko predbehne. Trh je dnes veľmi turbulentný, dopyt po konkrétnych produktoch sa rýchlo mení a je veľmi výrazne ovplyvnený trendami a sezónnosťou. Buďte pripravený a pravidelne analyzujte svoje možnosti.

 

 

 

 

 

3 KONKURENCIA

 

Súčasťou finančného reportingu je aj kalkulácia finančných ukazovateľov o rentabilite, likvidite, aktivite a zadlženosti. Relevantne zostavené finančné ukazovatele sú porovnateľné nie len v rámci odvetvia ako celku, ale aj v regionálnom meradle. Vždy tak viete, ako napredujete vo vzťahu ku svojej konkurencii.

 

 

4 STRATÉGIA PREDAJA

 

Pri väčšom portfólio ponúkaných produktov či služieb, je často náročné odsledovať v čom sa Vám darí najlepšie, po ktorých produktoch je najväčší dopyt a z čoho Vám plynie najväčšia časť tržieb. Pravidelným vyhodnocovaním výnosnosti Vašich produktov alebo služieb viete lepšie nastaviť stratégiu predaja jednotlivých produktov a ich umiestnenie na tuzemských a zahraničných trhoch.

 

 

 

 

5 FINANČNÉ PLÁNOVANIE
 

Mať jasne stanovené ekonomické ciele a svoje podnikateľské činnosti smerovať k ich naplneniu je oveľa jednoduchšie vďaka pravidelným informáciám z reportingu. Na ročnej báze si tak viete ľahko plnenie svojich cieľov odsledovať a identifikovať miesta vo svojom podnikaní, ktoré je potrebné optimalizovať.

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Jaroslava Gondová