Podvojné účtovníctvo & Mzdy  & Dane & Reporting

VITAJTE V GMJ CONSULTING!

https://www.gmjconsulting.sk/

Naše motto

 

"Svoju prácu robíme s vášňou a práve tá, nás doviedla až sem."

 

Účtovnej a finančnej oblasti sa venujeme už viac než desaťročie a okrem toho, že svoju prácu milujeme, je pre nás zároveň aj koníčkom. Našu prácu robíme s láskou a pokorou, pravidelne sa vzdelávame a neustále vymýšľame nové spôsoby ako ju vylepšiť a posunúť na nový level.

Čo ponúkame

 

Každý náš klient je pre nás jedinečný a odlišný a preto sa naše služby snažíme vždy individuálne prispôsobiť potrebám zákazníka. Účtovníctvo pravidelne dopĺňame o spracovanie reportingu, čo nás značne odlišuje od konkurencie. Podnikové financie vnímame ako celok a údaje z účtovníctva sa snažíme pretaviť do formy, ktorej porozumie každý. 

O našej spoločnosti

 

GMJ Consulting, s.r.o. je rodinná firma, ktorá vznikla po rokoch aktívnej práce v oblasti účtovníctva a financií. Svoje vedomosti a skúsenosti sme roky zbierali a zlepšovali na účtovných a ekonomických pozíciách doma aj v zahraničí, a po rokoch praxe sme sa rozhodli osamostatniť a vymeniť zamestnanecké kreslo za podnikateľskú nezávislosť.

Prečo si vybrať nás

  • Odbúranie starých zavedených stereotypov pri externom spracúvaní účtovníctva

 

Každý klient si u nás zaslúži individuálny prístup. Snažíme sa Vás spoznať a pochopiť chod Vášho podnikania, vžiť sa s Vašimi podnikateľskými procesmi a poskytnúť Vám najlepší prehľad o výsledkoch vo Vašej spoločnosti. Z účtovníctva tak môžete získať najmä potrebné informácie k manažérskym rozhodnutiam či finančnému plánovaniu.

 

  • Nový pohľad na outsourcing účtovných a ekonomických činností

 

Pravidelné analyzovanie Vašich finančných výsledkov na štvťtočnej báze Vám môže efektívne pomôcť zlepšiť Vašu finančnú situáciu a Vaše výsledky tak už ku koncu roka nemusia byť strašiakom ani prekvapením. Vďaka reportingu získate prehľad o svojich tržbách, nákladoch, predajnosti a ziskovosti svojich produktov či služieb alebo platobnej disciplíne svojich odberateľov a dodávateľov. 

 

  • Plnohodnotná náhrada za interného spolupracovníka

 

Otvorená a promptná komunikácia, aktívne a včasné riešenie vzniknutých problémov a pomoc - s nami budete mať pociť, že máte po ruke nielen svojho osobného účtovníka, ale aj plnohodnotného finančného manažéra.

5 najväčších výhod finančného reportingu
 

O tom, prečo je finančný reporting dôležitý nie len pre veľké spoločnosti, ale aj pre tie malé sme si už čo to povedali. Dnes sa pozrieme na to, aké najväčšie benefity môže podnikateľ získať, ak sa finančným reportingom začne zaoberať a venuje mu kúsok svojho času a energie.

 

 

 

 

 

1 PREHĽAD
 

To, čo väčšine podnikateľov často chýba, aj keď o tom možno nie vždy vedia, je prehľad o firme ako takej. Ekonomická situácia vo Vašej firme sa neodzrkadľuje len od stavu peňažných prostriedkov na bankovom účte, ale zahŕňa omnoho viac faktorov, ktoré ovplyvnia tak zisk dosiahnutý na konci roka, ako aj odvody daní. Ak je podvojné účtovníctvo efektne doplnené aj o reporting, podnikateľ môže získať najlepší prehľad o tom ako jeho podnikanie prosperuje, kde sú jeho slabé miesta a kde je naopak zdroj jeho konkurenčnej sily.

 

 

2 RIZIKÁ A PRÍLEŽITOSTI

 

Ak už poznáte ekonomickú situáciu svojho podnikania, máte prehľad o svojich nákladoch, tržbách a výnosoch, vďaka pravidelnému reportingu ste schopný včas a promptne reagovať na zmeny na trhu. Nové obchodné príležitosti, či priestor na implementáciu nového produkty či služby na trh je často veľmi krátko časovo obmedzený a lepšie pripravená konkurencia Vás ľahko predbehne. Trh je dnes veľmi turbulentný, dopyt po konkrétnych produktoch sa rýchlo mení a je veľmi výrazne ovplyvnený trendami a sezónnosťou. Buďte pripravený a pravidelne analyzujte svoje možnosti.

 

 

 

 

 

3 KONKURENCIA

 

Súčasťou finančného reportingu je aj kalkulácia finančných ukazovateľov o rentabilite, likvidite, aktivite a zadlženosti. Relevantne zostavené finančné ukazovatele sú porovnateľné nie len v rámci odvetvia ako celku, ale aj v regionálnom meradle. Vždy tak viete, ako napredujete vo vzťahu ku svojej konkurencii.

 

 

4 STRATÉGIA PREDAJA

 

Pri väčšom portfólio ponúkaných produktov či služieb, je často náročné odsledovať v čom sa Vám darí najlepšie, po ktorých produktoch je najväčší dopyt a z čoho Vám plynie najväčšia časť tržieb. Pravidelným vyhodnocovaním výnosnosti Vašich produktov alebo služieb viete lepšie nastaviť stratégiu predaja jednotlivých produktov a ich umiestnenie na tuzemských a zahraničných trhoch.

 

 

 

 

5 FINANČNÉ PLÁNOVANIE
 

Mať jasne stanovené ekonomické ciele a svoje podnikateľské činnosti smerovať k ich naplneniu je oveľa jednoduchšie vďaka pravidelným informáciám z reportingu. Na ročnej báze si tak viete ľahko plnenie svojich cieľov odsledovať a identifikovať miesta vo svojom podnikaní, ktoré je potrebné optimalizovať.

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Jaroslava Gondová

Čo je nové na našom blogu:

gallery/11
gallery/12
gallery/6

Sleduj nás na instagrame či facebooku a maj novinky zo sveta účtovníctva a daní vždy po ruke: